توضیحات درمورد خرید ممبر کانال تلگرام

با خرید ممبر تلگرام از فالوور ناب ممبر های کانال های خودرا افزایش بدهید فقد این ممبر ها غیروافعی هستند
فقد یوزر کانال خودرا وارد کنید و در کمترین زمان ما سفارش شما رو انجام میدهیم

خرید ممبر تلگرام

10000 ممبر کانال تلگرام

180000 تومان 170000 تومان

 • ممبر های ایرانی
 • بدون نیاز به پسورد شما
 • ضمانت برگشت وجه
 • پشتیبانی 24 ساعته

5000 ممبر کانال تلگرام

110000 تومان 95000 تومان

 • ممبر های ایرانی
 • بدون نیاز به پسورد شما
 • ضمانت برگشت وجه
 • پشتیبانی 24 ساعته

3000 ممبر کانال تلگرام

80000 تومان 70000 تومان

 • ممبر های ایرانی
 • بدون نیاز به پسورد شما
 • ضمانت برگشت وجه
 • پشتیبانی 24 ساعته

2000 ممبر کانال تلگرام

60000 تومان 50000 تومان

 • ممبر های ایرانی
 • بدون نیاز به پسورد شما
 • ضمانت برگشت وجه
 • پشتیبانی 24 ساعته

1000 ممبر کانال تلگرام

35000 تومان 28000 تومان

 • ممبر های ایرانی
 • بدون نیاز به پسورد شما
 • ضمانت برگشت وجه
 • پشتیبانی 24 ساعته

500 ممبر کانال تلگرام

18000 تومان 14000 تومان

 • ممبر های ایرانی
 • بدون نیاز به پسورد شما
 • ضمانت برگشت وجه
 • پشتیبانی 24 ساعته