توضیحات درمورد خرید ممبر کانال تلگرام

با خرید ممبر تلگرام از فالوور ناب ممبر های کانال های خودرا افزایش بدهید فقد این ممبر ها غیروافعی هستند
فقد یوزر کانال خودرا وارد کنید و در کمترین زمان ما سفارش شما رو انجام میدهیم

خرید ممبر تلگرام

10000 ممبر کانال تلگرام

140000 تومان

 • ممبر های ایرانی
 • بدون نیاز به پسورد شما
 • ضمانت برگشت وجه
 • پشتیبانی 24 ساعته

5000 ممبر کانال تلگرام

70000 تومان

 • ممبر های ایرانی
 • بدون نیاز به پسورد شما
 • ضمانت برگشت وجه
 • پشتیبانی 24 ساعته

3000 ممبر کانال تلگرام

45000 تومان

 • ممبر های ایرانی
 • بدون نیاز به پسورد شما
 • ضمانت برگشت وجه
 • پشتیبانی 24 ساعته

2000 ممبر کانال تلگرام

30000 تومان

 • ممبر های ایرانی
 • بدون نیاز به پسورد شما
 • ضمانت برگشت وجه
 • پشتیبانی 24 ساعته

1000 ممبر کانال تلگرام

15000 تومان

 • ممبر های ایرانی
 • بدون نیاز به پسورد شما
 • ضمانت برگشت وجه
 • پشتیبانی 24 ساعته

500 ممبر کانال تلگرام

10000 تومان

 • ممبر های ایرانی
 • بدون نیاز به پسورد شما
 • ضمانت برگشت وجه
 • پشتیبانی 24 ساعته